Ditzo Zorgverzekering Review

Ditzo ZorgverzekeringDitzo Zorgverzekering. Daarom.

Waar vind je met een vrije keuze de meest goedkope zorgverzekering? Juist, bij Ditzo. Daar kun je de zorg verzekeren zoals jij wilt tegen een aantrekkelijke basispremie vanaf € 93,85. Dan ben je vrij om je huisarts te kiezen en als dat nodig is ook vrij in de keuze van het ziekenhuis. Je kunt daarnaast ook kiezen voor gespreide betaling van het wettelijk verplichte eigen risico en eenvoudig je declaraties indienen via de Ditzo Declaratie App.

Vrije Keuze Huisarts En Ziekenhuis

Bij de Ditzo Zorgverzekering is de keuze van huisarts of ziekenhuis aan jou. Daarom heeft Ditzo met zoveel mogelijk aanbieders van zorg overeenkomsten gesloten, waarbij volgens de gemaakte afspraken volledig wordt vergoed. Naast die vergoeding ben je verzekerd van kwalitatief goede zorg en snelle uitkering van de rekening, die gewoonlijk bij Ditzo wordt ingediend. Zo niet, dan wordt aan jou uitgekeerd volgens het vooraf bepaalde markttarief.

Met Ditzo heb je snel en gemakkelijk inzicht in de kosten van je zorg via “Mijn Zorgverzekering; via de Declaratie App dien je eenvoudig je nota’s in zodat je niet te lang op je geld hoeft te wachten.

Ditzo Zorg Vergoedingenwijzer

De Ditzo Vergoedingenwijzer laat je gemakkelijk en overzichtelijk zien welke vergoedingen horen bij bijvoorbeeld, hulpmiddelen, behandelingen en aandoeningen. Daardoor krijg je meteen inzichtelijk wat vanuit je basisverzekering, eventueel gecombineerd met je aanvullende dekkingen, aan je wordt vergoed.

Als je wilt kun je bij Ditzo kiezen voor een hoger eigen risico dan standaard. Daar staan premiekortingen tegenover.

Ditzo heeft er een goede gewoonte van gemaakt om een deel van haar reclamebudget te besteden aan verbetering in de zorg. Dit gebeurt via “de Hartstocht”, een vorm van een estafette met als doel zoveel mogelijk geld binnen te halen voor onderzoek naar hart- en vaataandoeningen bij vrouwen. Volg je hart en doe mee, dan draagt Ditzo daar namens jou verder aan bij.

Ditzo selecteert niet vooraf op criteria als gezondheid of leeftijd. Iedereen die recht heeft op een basisverzekering is voor een Ditzo Zorgverzekering welkom. Premies, dekkingen, voorwaarden en meer vind je bij Ditzo Zorgverzekering. Weten hoe Ditzo zorg het doet ten opzichte van de andere zorgverzekeraars? Bekijk dan de zorgvergelijker op de frontpage!