Unive Zorgverzekering Review

Unive Zorgverzekering Review
Univé Zorgverzekering. Op maat.

Univé houdt het graag overzichtelijk als het gaat om de zorgverzekering. Het is al lastig genoeg om uw gezondheid goed te verzekeren. Goed, dat betekent dat wat nodig is, niet meer en zeker ook niet minder. Daarom is de Univé Zorgverzekering een zorgverzekering op maat, die door u als verzekeringnemer gemakkelijk kan worden samengesteld. U verzekert uw gezondheid zoals u dat wilt.

Om haar bestaande relaties iets extra’s te bieden, geeft Univé bij de vormen “Zorg Geregeld” en “Zorg Vrij” een ledenkorting die kan oplopen tot maar liefst 10 procent van de maandpremie. Daarbij worden uw declaraties hoe dan ook binnen 14 dagen uitbetaald, zodat u de soms aanzienlijke kosten niet langer hoeft voor te schieten dan strikt noodzakelijk is. Ook dat ziet Univé als onderdeel van verzekeren op maat. Dat geldt ook voor het wettelijk verplichte eigen risico. ​Dat is standaard E 385 per jaar, maar voor wie dat beter voelt is een hoger eigen risico mogelijk, tegen korting op de premie. Ook dat valt bij de Univé Zorgverzekering onder persoonlijk maatwerk.

Bij de meest voordelige zorgverzekering van Univé, de Univé Zorg Selectpolis, bedraagt de voordelige maandpremie € 89,95, is de keuze van de huisarts helemaal vrij en wordt spoedeisende hulp in ieder Nederlands ziekenhuis zonder meer geboden. Bij de zorgaanbieders waarmee Univé zorgcontracten heeft afgesloten worden de zorgkosten volledig vergoed. Met de meeste apotheken in ons land, driekwart, zijn overeenkomsten gesloten is de vergoeding van medicijnen 100%. Bij anderen gelden iets lagere vergoedingen. Dat is omdat Univé een sterke voorkeur heeft voor zorgverleners die vernieuwing in de zorg stimuleren.

De Univé Zorg Geregeld-polis vergoedt tegen een iets hogere premie meer zorgkosten aan zorgverleners met wie (nog) geen overeenkomst is gesloten. Met op 2 procent na iedere Nederlandse apotheker is hiervoor een contract getekend.

Bij het maatwerk dat de Univé Zorgverzekering levert past een overzichtelijk aanbod van verzekeringsvormen, voorwaarden, dekkingen en premies. Bij andere vragen helpt één van de medewerkers u graag met goede adviezen en duidelijke antwoorden. De Univé Zorgverzekering verzekert op maat.