VGZ Zorgverzekering Review

VGZ-ZorgverzekeringDe VGZ Zorgverzekering. Een goede keuze.

Dekking basis zorgverzekering

Zoals bij iedere zorgverzekeraar heeft de overheid bepaald welke dekkingen de basis-zorgverzekering biedt. In de keuze van de aanbieders in de zorg en in de te vergoeden bedragen onderscheidt de VGZ Zorgverzekering zich in positief opzicht.

Hoeveel zorg verzekeren?

Ook de VGZ Zorgverzekering begint met de basisverzekering en daar kunt u kiezen welke basisverzekering u het best past, afhankelijk van de mate van zorg die u nodig hebt of nodig denkt te hebben. Daar bovenop biedt de VGZ Zorgverzekering de door u gewenste dekkingen, zoals een tandartsverzekering of fysiotherapie.

VGZ basisverzekering

Binnen de basisverzekeringen van VGZ is er via de VGZ Goede Keuze een polis die rechtstreeks aan de zorgverlener vergoedt, met een gelimiteerde keuze uit aanbieders van gezondheidszorg. Bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders wordt 75% vergoed, bij zorgaanbieders met wie VGZ wel een overeenkomst heeft worden de kosten volledig vergoed. Hierbij geldt in de verschillende verzekeringsvormen de laagste maandpremie.

VGZ Vrije Keuze

VGZ Vrije Keuze, met een iets hogere maandelijkse premie, vergoedt eveneens direct aan de zorgverlener, het volledige bedrag aan 100% aan zorgaanbieders met wie VGZ contracten heeft afgesloten en tot 80& bij de overigen. vergoeding bij gecontracteerde zorgaanbieders en maximaal 80% vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders. VGZ biedt hier een aanmerkelijke ruimere keuze in de diverse zorgverleners.

VGZ Eigen Keuze

VGZ Eigen Keuze vergoedt op basis van marktconforme tarieven aan u, ongeacht de zorgaanbieder, die is naar keuze van de verzekeringnemer.

Aanvullende verzekeringen VGZ

De aanvullende verzekeringen van VGZ, onder meer met tandartsdekking, dekken de kosten van bijvoorbeeld behandelingen door een fysiotherapeut en mogelijke kosten van contactlenzen of een bril. Voor maximale zekerheid, dus om helemaal zeker te zijn van de beste zorg en het bijkomende gemak, is er het Alles in één-pakket.

Premie VGZ Zorgverzekering

Alle premies voor de VGZ Zorgverzekering zijn gebaseerd op het wettelijk verplichte eigen risico van E 385 per jaar. Een hoger eigen risico tegen premiekorting is mogelijk.

Dekking VGZ Zorgverzekeringen

VGZ biedt goede verzekeringsdekking en een overzichtelijke pakketkeuze tegen een gunstige maandpremie, vanaf E 99,95, met veel mogelijkheden voor aanvullende verzekeringsdekking. De pakketvergelijker maakt de verzekeringsvormen en bijbehorende premies heerlijk inzichtelijk. De VGZ Zorgverzekering levert maatwerk in zorg.

Wilt u weten hoe de VGZ zorgverzekering het doet ten opzichte van de andere zorgaanbieders? Bekijk dan de zorgvergelijker op de homepage!